Leren en bewuste onbekwaamheid

Ken je dat gevoel? Je bent enthousiast aan de slag gegaan om iets te oefenen of te leren, maar je loopt vast. Je probeert het op een paar andere manieren, maar ook die werken niet. Irritatie ligt op de loer.bewust onbekwaam

Misschien ga je twijfelen aan jezelf: “Ik heb zoveel dingen kunnen leren, waarom lukt dit dan niet?” Of je overweegt om het maar op te geven. “Zo belangrijk is het ook niet.”

Dan mag je jezelf feliciteren.

Je bent op dat moment namelijk “bewust onbekwaam“. Wat je wilt, lukt niet en je bent je daar heel bewust van. Zeker als je een perfectionistische inslag hebt.

Ik weet dat dat een vervelend gevoel is, maar het betekent dat je een belangrijke stap aan het zetten bent om iets te leren. Lees verder

Emotionele intelligentie voor artsen

In 1995 bracht de Amerikaan Daniel Coleman de term “emotionele intelligentie” onder de aandacht van het grote publiek. Emotionele intelligentie, ook wel afgekort tot EQ, is daarna een tijdlang een hype geweest. Tijdschriften, televisieprogramma’s en allerlei boeken gingen aan de haal met EQ, waarbij ze vaak weinig recht deden aan de oorspronkelijke betekenis van “emotionele intelligentie”.Emotionele intelligentie

Inmiddels is die hype weer overgewaaid, maar zijn er heel wat misverstanden overgebleven: EQ zou soft zijn. EQ zou een truc zijn, zodat mensen met een lager IQ kunnen zeggen dat ze een hoog EQ hebben. EQ zou hetzelfde zijn als empathie.

Dat is jammer, want emotionele intelligentie is helemaal niet soft en juist enorm nuttig voor artsen.

Voordelen van emotionele intelligentie

  • Mensen met een sterk ontwikkeld EQ hebben minder gezondheidsklachten door minder stress. Ze ervaren weliswaar dezelfde stressfactoren als anderen, maar hebben er emotioneel minder last van.
  • Een goede emotionele intelligentie levert betere relaties op met patiënten en collega’s, maar ook met jezelf. Ik bedoel daarmee dat je anderen beter begrijpt, maar dat je ook meer begrip en daardoor grip op jezelf krijgt. Je kunt bijvoorbeeld beter omgaan met perfectionisme als je je eigen drijfveren voor perfectionisme leert kennen en bijstellen.
  • Doordat mensen met een hoog EQ hun eigen motivatie goed kennen, hebben ze veel minder last van uitstelgedrag. Ook is hun time management vaak beter, doordat ze realistisch zijn bij het aangaan van verplichtingen en het maken van een planning.
  • Emotioneel intelligente mensen hebben minder behoefte aan bewondering van anderen. Ze weten waar ze goed en minder goed in zijn en dat levert zelfvertrouwen op. Hierdoor kunnen ze goed omgaan met feedback en zijn weinig vatbaar voor emotionele chantage.
  • Leiderschapsrollen vragen om een hoge emotionele intelligentie. Een goede leider heeft zicht op de motivatie en emoties van anderen, kan goed communiceren en samenwerken. Verder gebruikt een leider de diversiteit binnen een team om tot het beste resultaat te komen.

De vijf onderdelen van emotionele intelligentie

EQ bestaat uit de volgende vijf onderdelen: Lees verder

Eliyahu Goldratt en de gezondheidszorg

Het is voor artsen nuttig om eens kennis te maken met de ideeën van grote managementdenkers. Ze helpen je om je organisatie beter te begrijpen, maar zijn vaak ook toepasbaar op het medisch handelen en op de gezondheidszorg.

Eén van die belangrijke managementdenkers van de afgelopen decennia was Eliyahu Goldratt (1947-2011), schrijver van de internationale bestseller “Het Doel“. Goldratt heeft een grote invloed gehad op de manier waarop fabrieken en productiebedrijven worden ingericht, maar zijn gedachtengoed is ook heel bruikbaar in de gezondheidszorg.

Goldratt was opgeleid als natuurkundige. Hij bestudeerde het management van processen en probeerde universele wetmatigheden te ontdekken om processen te verbeteren. Zijn beroemdste prestatie op dit gebied is deTheory of Constraints.

Goldratt bracht zijn gedachtengoed op een bijzondere manier onder de aandacht: Hij verwerkte zijn gedachten en modellen in businessromans zoals Het Doel, thriller-achtige boeken waarin de hoofdpersonen worstelen met problemen, die ze leren oplossen terwijl ze gaandeweg een aantal belangrijke inzichten over management opdoen. Ondertussen steek je als lezer ook heel wat op over management!

Maar wat heeft Goldratt te maken met geneeskunde en zorg? En waarom is hij relevant voor artsen? Lees verder

Sterrenkijken en managementmodellen

Voor liefhebbers van sterrenkijken is de winter het ideale jaargetijde: De avonden zijn lang, de lucht is vaak droog en helder en bovendien staan in de winter de mooiste sterrenbeelden goed zichtbaar aan de hemel. Als je de sterrenbeelden kent, wordt de nachtelijke hemel ineens een open boek voor je. Je kunt dan veel meer genieten van datgene wat je eerder ook al zag, omdat je het beter begrijpt en door-ziet.

Maar wat heeft dat te maken met “Wie helpt de dokter”?telescoop

Sterrenkijken lijkt op de dingen die je terugvindt op deze site: samenwerken, persoonlijke effectiviteit, communiceren en organiseren… Iedereen ziet namelijk de hele dag van alles gebeuren op dit gebied, net zoals iedere avondwandelaar de sterren kan bekijken. Maar niet iedereen ziet de onderliggende patronen en wetmatigheden. En, wat nog interessanter is: op het moment dat je de patronen kent, kun je ze ook gebruiken om effectiever te werken, beter te communiceren en uiteindelijk meer plezier te hebben in je werk.

Zelf maak ik graag gebruik van managementmodellen als hulpmiddel. Een model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid, maar geen dogma. De mooiste modellen zijn ontzettend eenvoudig en geven toch heel veel inzicht. Net als bij het sterrenkijken: Lees verder

Het Pareto-principe: vier keer zo snel werken

Mensen die hun werk heel goed willen doen, gaan automatisch harder en langer werken. Op het eerste gezicht lijkt dat een goede strategie, maar zij zien iets essentieels over het hoofd: het verschil tussen inspanning en resultaat. In dit artikel van 10 minuten leer je wat het Pareto-principe is, en hoe je het kunt toepassen op time management om veel tijd te besparen. Als je die tijd niet hebt, kun je er ook voor kiezen om deze animatie van minder dan 3 minuten bekijken.

Inspanning of resultaat?

Inspanning en resultaat zijn niet hetzelfde. Inspanning is de hoeveelheid tijd en moeite die je in je werk steekt. Resultaat is wat er objectief uitkomt.

Inspanning en resultaat gaan door elkaar lopen door opmerkingen zoals: “Als je maar je best doet.” Deze opmerking betekent eigenlijk: het maakt niet uit wat het resultaat van je werk is, als je na afloop maar goed moe bent en er veel tijd in hebt gestoken. Prima voor de sportdag op school, maar niet altijd verstandig. Mijn huis zou ik niet graag laten verbouwen door een aannemer die op deze manier werkt.

Om het verband tussen inspanning en resultaat duidelijk te maken, gaan we ze eens in een grafiek zetten.

Pareto grafiek 1

In een ideale wereld is er een rechtlijnig verband tussen inspanning en resultaat: Als je twee keer zo hard je best doet, bereik je twee keer zoveel. Om succesvol te zijn, moet je je dus heel erg inspannen en veel tijd in je werk stoppen.

Het bovenstaande klinkt misschien naïef, maar het is de manier waarop de meeste mensen onbewust kijken naar hun werk, naar succes en carrière.

In werkelijkheid is het verband tussen inspanning en resultaat heel anders. Je eerste inspanningen leiden snel tot resultaat, de meeste tijd en moeite gaan zitten in het perfectioneren van je resultaat.

Dit heet ook wel afnemende meeropbrengst: Elk extra uur dat je in een werkzaamheid stopt, brengt minder resultaat op dan het vorige uur. Ofwel: Het is moeilijker om van een 9 naar een 10 te gaan dan van een 4 naar een 5.

Grafisch weergegeven ziet dit er als volgt uit:

Pareto grafiek 2

Lees verder