Omgaan met perfectionisme in 7 stappen

Perfectionisme komt veel voor onder artsen. Misschien moet je van nature perfectionist zijn om te kiezen voor zo’n lange en uitgebreide studie, waarna je terecht komt in een vak waarin zo weinig ruimte is om fouten te maken.

Perfectionisme kan heel positieve kanten hebben: het is een enorme drijfveer om hard te studeren, voor elke patiënt je uiterste best te doen en jezelf steeds te blijven ontwikkelen.

Maar perfectionisme heeft ook negatieve kanten, zoals:

  • Een hoge werkdruk doordat je veel tijd en energie nodig hebt om de perfecte beslissing te nemen
  • Stress door het gevoel dat er op ieder moment iets mis kan gaan
  • Moeite met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, want alles moet perfect zijn
  • Problemen om werk en privé te combineren

Als je deze verschijnselen bij jezelf herkent, heb je last van je perfectionisme en is het verstandig om een nieuwe balans te vinden.

Op een andere manier leren omgaan met perfectionisme leer je niet met een half uurtje artikelen lezen op internet. Het heeft tijd nodig en je moet de tijd nemen om stil te staan bij je eigen ideeën over perfectionisme.

Als je beter wilt leren omgaan met perfectionisme, kan het handig zijn om een kapstok te hebben voor alle informatie. De volgende 7 stappen heb ik gebruikt bij mijn email-cursus “Omgaan met perfectionisme” en zij hebben hun waarde bewezen. De informatie uit de cursus is inmiddels opgenomen op deze website, dus je hoeft je nergens in te schrijven hiervoor. Lees verder

Het Pareto-principe: vier keer zo snel werken

Mensen die hun werk heel goed willen doen, gaan automatisch harder en langer werken. Op het eerste gezicht lijkt dat een goede strategie, maar zij zien iets essentieels over het hoofd: het verschil tussen inspanning en resultaat. In dit artikel van 10 minuten leer je wat het Pareto-principe is, en hoe je het kunt toepassen op time management om veel tijd te besparen. Als je die tijd niet hebt, kun je er ook voor kiezen om deze animatie van minder dan 3 minuten bekijken.

Inspanning of resultaat?

Inspanning en resultaat zijn niet hetzelfde. Inspanning is de hoeveelheid tijd en moeite die je in je werk steekt. Resultaat is wat er objectief uitkomt.

Inspanning en resultaat gaan door elkaar lopen door opmerkingen zoals: “Als je maar je best doet.” Deze opmerking betekent eigenlijk: het maakt niet uit wat het resultaat van je werk is, als je na afloop maar goed moe bent en er veel tijd in hebt gestoken. Prima voor de sportdag op school, maar niet altijd verstandig. Mijn huis zou ik niet graag laten verbouwen door een aannemer die op deze manier werkt.

Om het verband tussen inspanning en resultaat duidelijk te maken, gaan we ze eens in een grafiek zetten.

Pareto grafiek 1

In een ideale wereld is er een rechtlijnig verband tussen inspanning en resultaat: Als je twee keer zo hard je best doet, bereik je twee keer zoveel. Om succesvol te zijn, moet je je dus heel erg inspannen en veel tijd in je werk stoppen.

Het bovenstaande klinkt misschien naïef, maar het is de manier waarop de meeste mensen onbewust kijken naar hun werk, naar succes en carrière.

In werkelijkheid is het verband tussen inspanning en resultaat heel anders. Je eerste inspanningen leiden snel tot resultaat, de meeste tijd en moeite gaan zitten in het perfectioneren van je resultaat.

Dit heet ook wel afnemende meeropbrengst: Elk extra uur dat je in een werkzaamheid stopt, brengt minder resultaat op dan het vorige uur. Ofwel: Het is moeilijker om van een 9 naar een 10 te gaan dan van een 4 naar een 5.

Grafisch weergegeven ziet dit er als volgt uit:

Pareto grafiek 2

Lees verder

Hoe rapportcijfers perfectionisten kunnen helpen

Het is een cliché: nobody is perfect. Als mensen zijn we allemaal feilbare wezens. Toch zijn er mensen die voortdurend streven naar het volmaakte: de perfectionisten. Ze willen het allerbeste bereiken, maar hun ideaal is zo hoog, zo zuiver, dat het eigenlijk onhaalbaar is. Vaak lijden ze eronder dat ze de perfectie niet kunnen bereiken en daarbij zijn ze niet erg vriendelijk voor zichzelf: Ze nemen het zichzelf kwalijk en ondermijnen daarmee hun eigenwaarde en tevredenheid over zichzelf.

Ook onder artsen komt veel perfectionisme voor. Dat is eigenlijk niet zo gek, het ideaalbeeld van de arts neigt naar perfectie: Iemand met een enorme kennis die patiënten met een oneindig geduld begeleidt, onderzoekt en behandelt en ze ook nog allemaal beter maakt.

Een naïef en kinderlijk beeld, maar ook een beeld dat heel diep in ons zit. Luister maar eens naar het applaus dat Brian Goldman krijgt voor zijn moed om te vertellen over zijn fouten als arts in deze indrukwekkende TED-talk.

 

Lees verder

Perfectionisme en tegenstrijdige belangen

Ken je die situatie? Je hebt alles goed op een rijtje: Je weet van jezelf dat je een perfectionistische inslag hebt, maar je hebt daar best een aardige balans in gevonden, zodat je er weinig last van hebt. Ineens merk je dat je perfectionisme erger wordt. Andere mensen reageren erop en het lijkt alsof er inderdaad iets is veranderd. In eerste instantie heb je misschien niet in de gaten wat er aan de hand is, maar vaak blijkt er sprake te zijn van een conflict tussen tegenstrijdige belangen.

Eén van de beroemdste perfectionisten die in de problemen raakt door tegenstrijdige belangen is natuurlijk HAL, de computer uit 2001 – A Space Odyssey. Als eerste prioriteit moest HAL de astronauten in zijn ruimteschap veilig naar Jupiter brengen, maar als geheime opdracht moet hij ervoor zorgen dat ze de ware reden voor hun reis niet ontdekken. De manier waarop HAL met dit conflict omgaat, is een van de spannendste verhaallijnen van de film.

Je bent natuurllijk geen computer, maar voor perfectionisten is het extra lastig om te maken te krijgen met tegenstrijdige belangen. Vanuit je perfectionisme wil je alles 100% goed doen, en dat kan per definitie niet als belangen tegenstrijdig zijn.

Een paar voorbeelden van de dilemma’s waar je in je loopbaan mee te maken kunt krijgen:

Lees verder

De perfectionist en zijn overtuigingen

Misschien wist je al dat je een aantal perfectionistische trekjes had, misschien heb je het kort geleden ontdekt, toch is het lastig om te herkennen waar jouw gezonde werklust ophoudt en de perfectionist om de hoek komt kijken. Denk daarom eens na over de volgende gewetensvragen om de perfectionist in jezelf beter te leren kennen.

  1. Geloof ik dat perfectie bestaat?
    In onze maatschappij krijgen we voortdurend voorbeelden aangereikt waarin perfectie bestaat. Voor ieder probleem is een oplossing, elke klacht kan worden genezen, op ieder potje past een dekseltje en ze leefden nog lang en gelukkig. Boeken en films die geen happy end hebben noemen we alternatief of art house. Reclamemakers en verkopers van producten beloven ons het perfecte leven als we hun producten gebruiken.Er bestaat tegenwoordig zelfs “Facebook-stress”: mensen worden gedeprimeerd doordat ze op Facebook alleen maar zien hoe hun vrienden feest vieren en op exotische reizen gaan. De ongemakkelijke gesprekken, het vieze hotel en de reizigersdiarree worden achterwege gelaten. Daardoor wordt een schijnwereld van perfectie neergezet waar sommige lezers blijkbaar klachten van krijgen.De perfectionist op zoek naar vertrouwenOok binnen de geneeskunde zie je dit verschijnsel terug. Je hebt grofweg twee soorten medische programma’s op televisie. De ene soort gaat over de enorme technische vooruitgang binnen de geneeskunde, de andere over medische fouten. De arts die zijn werk niet perfect doet, hoort in het laatste programma.Patiënten hebben dan ook hoge verwachtingen van hun arts. De gulden middenweg, waarbij iedereen zijn best doet, maar de patiënt soms toch niet kan worden genezen, blijft meestal buiten beschouwing.
  2. Geloof ik dat ik perfectie moet bereiken?
    Veel mensen streven naar beter werken en een beter leven, maar niet iedereen denkt dat hij daarom de perfectie moet bereiken. Je best doen is voor de meeste mensen wel goed genoeg. Behalve voor de echte perfectionisten.Arts worden lijkt voor hun een goede keuze: Om te worden toegelaten tot de studie moet je loten (met goede cijfers meer kans!) of een toelatingstest doen. Daarna ga je jarenlang studeren en moet je je veel leerstof eigen maken. Vervolgens loop je de coschappen en daarna probeer je als basisarts uit te blinken om de specialisatie van je dromen te veroveren.Wat een uitdagingen voor de perfectionist! Lees verder