Tips tegen stress: vermijden (2)

Stress kan worden veroorzaakt door omstandigheden en dingen, maar veel van de stress die we dagelijks oplopen wordt veroorzaakt in ons contact met de mensen om ons heen. Sociaal verkeer is een spel van wederzijdse verwachtingen, belangen en keuzes die gemaakt moeten worden. Geen wonder dat juist mensen die het anderen graag naar de zin willen maken hierdoor gestrest raken. Maar hoe kun je die stress nu vermijden?

Leer nee zeggen

Eén van de eerste tips tegen stress is dan ook het oefenen van nee zeggen. Het is soms verbazend moeilijk om nee te zeggen en het daarbij te laten. Artsen en andere werkers in de gezondheidszorg vinden dat nog moeilijker. Nee zeggen betekent immers de ander teleurstellen en dat wil je niet als hulpverlener.Gestresste man aan de telefoon

Een bekende valkuil is je standpunt gaan uitleggen. Op het moment dat je dat doet, ga je jezelf verdedigen. Heb je wel eens een opdringerige telemarketeer aan de telefoon gehad? Deze mensen vragen altijd naar de reden waarom je hun fantastische product niet wilt hebben, zodat ze die reden kunnen aanvallen.

Telefonische verkoop is een goede gelegenheid om nee te leren zeggen, zonder je redenen te noemen. Die ander heeft geen enkel recht op jouw redenen, hij is toch degene die jou ongevraagd lastig valt en niet andersom?

Een reden om geen nee te zeggen is de wens om het de ander naar de zin maken. Maar daarmee loop je risico op overbelasting. En overbelasting is een recept voor stress. Het gevolg is dat je je eerdere toezeggingen niet waar kunt maken en de ander alsnog teleur moet stellen als de deadline is gekomen. Dat is voor die ander veel vervelender dan wanneer hij in het begin “nee” had gehoord. Lees verder

Tips tegen stress: vermijden (1)

Na het herkennen van stress en het krijgen van inzicht in je persoonlijke stijl van omgaan met stress, is de volgende stap in stress management het daadwerkelijk verminderen van stress. Een goede strategie hiervoor is het vermijden van stress.

Is vermijden niet laf?

Vermijden heeft bij veel mensen een negatieve bijklank. Het roept een beeld op van jezelf verstoppen en de realiteit niet onder ogen willen zien. “Soms moet je door de zure appel heen” wordt dan wel gezegd.Stressballetje

Maar vermijding kan een prima tactiek zijn binnen stressmanagement. Je wordt minder blootgesteld aan stressfactoren, zodat je meer energie hebt voor de stressfactoren die je nu eenmaal niet kunt vermijden.

Stress kan worden veroorzaakt door omstandigheden en dingen, maar ook door de mensen om je heen. De tips tegen stress uit dit artikel richten zich op het vermijden van stress door omstandigheden en dingen, een ander artikel gaat over manieren om stress te vermijden die wordt veroorzaakt door mensen. Lees verder

Omgaan met stress: vier gewetensvragen aan jezelf

Zoals in een vorig artikel besproken, komt stress veel voor bij artsen en andere werkers in de gezondheidszorg. De voor de hand liggende vraag is dan ook: “Wat kan ik er zelf aan doen?”

Er zijn wel algemene tips, zoals zorgen voor een adequaat tijdsmanagement en samenwerking met collega’s, maar om de vraag goed te beantwoorden, moet je eigenlijk wat meer informatie hebben. Wankel evenwichtStress heeft namelijk een sterk persoonlijke invulling. Verschillende mensen hebben last van verschillende bronnen van stress, hebben verschillende manieren van omgaan met stress en hebben verschillende overtuigingen over stress.

Bronnen van stress

Bronnen van stress lopen sterk uiteen van persoon tot persoon. Wat voor de één stress veroorzaakt, is voor de ander iets wat hij glimlachend terzijde schuift. Ik ken mensen die heel veel stress oplopen door voorvallen die anderen weer volkomen koud laten: onverwachte files, telefonische verkopers, een uitlopend spreekuur, politieke spelletjes binnen hun maatschap.

Omgaan met stress

Verder hebben mensen verschillende manieren van omgaan met stress, van hardlopen tot kettingroken. Om meer grip op je eigen stressmanagement te krijgen, moet je eerst weten hoe je er zelf van nature mee omgaat en wat dit je oplevert. Heb je van nature een constructieve of een destructieve manier van omgaan met stress? En hoe kun je daar iets aan veranderen?

Overtuigingen over stress

Tenslotte zijn er uiteenlopende overtuigingen over stress. Voor de één is stress een statussymbool dat nou eenmaal hoort bij een verantwoordelijke baan, voor de ander een teken dat hij zijn zaken niet op orde heeft en voortdurend faalt.

Je kunt jezelf de volgende vier gewetensvragen stellen om een beter beeld te krijgen van de patronen die jou stress bezorgen en die je helpen om beter met de stress om te gaan. Lees verder

Stress symptomen herkennen bij jezelf

Beroepen in de gezondheidszorg behoren tot de meest stressvolle beroepen die bestaan. Heel wat artsen lijden aan stress symptomen zoals hyperventilatie en spanningshoofdpijn. Als die stress langdurig blijft bestaan, lopen ze het risico op een burn out waardoor ze langdurig uit kunnen vallen. Hoe vroeger de stress symptomen worden gesignaleerd, des te beter zijn de vooruitzichten om de stress goed aan te pakken. Daarom is het voor iedere arts zaak om de vroege tekenen van stress te kennen en te signaleren bij zichzelf.

Dit probleem is ook bekend bij kranten en vaktijdschriften, kijk maar eens naar artikelen zoals “Ruim 70% van de huisartsen kampt met stress” en “Jonge specialist gestresst door niet-medische zaken“. Artsen hebben te maken met technisch ingewikkeld werk, geringe foutmarges in hun werk, hoge eisen die gesteld worden Stressaan het contact met patiënten en de voortdurende confrontatie met lijden, maar dat zijn niet de belangrijkste redenen voor stress.

De twee belangrijkste oorzaken van stress bij artsen zijn organisatorische factoren (simpel gezegd: toenemende administratie en problemen met het management) en persoonlijke factoren (simpel gezegd: perfectionisme en besluiteloosheid).

Onder de artsen die ik coach en begeleid is stressmanagement vaak een verbeterpunt waarin die arts zich nog kan ontwikkelen, maar de meeste artsen zullen hun stress symptomen niet spontaan ter sprake brengen. Dat is ook niet zo vreemd, en wel om de volgende reden. Lees verder