Omgaan met onzekerheid

Een vraag die veel jonge artsen bezig houdt, is: “Hoe kan ik beter omgaan met onzekerheid?

Onzekerheid

Nu zijn de meeste mensen wel eens onzeker, maar onder jonge artsen speelt onzekerheid een nog sterkere rol.
 
  • Je hebt als jonge arts ineens een andere rol. Je hebt een grote verantwoordelijkheid en moet zelf beslissingen nemen die verregaande consequenties kunnen hebben.
  • Je besteedt veel energie aan het vasthouden van je medische kennis, want die is je houvast. Doordat je net uit je opleiding of je specialisatie komt, ben je je ervan bewust hoeveel kennis je bent vergeten. Het maakt onzeker om te beseffen dat je niet alles weet.
  • Er is nog steeds een drempel om te spreken over onzekerheid. Je wilt overkomen als een zelfverzekerde en competente arts en die praten nooit over onzekerheid. En je wilt natuurlijk een goede indruk achterlaten bij je opleider of binnen de maatschap waarin je wilt werken, dus laat je je kwetsbare kant niet zien.
  • Onder sommige groepen aios en specialisten is het exploiteren van onzekerheid een sport. De arts die een fout heeft gemaakt of die onzekerheid laat blijken, wordt tijdens de overdracht eens lekker onder handen genomen en tot de veters toe afgebrand.

Geen wonder dus dat veel artsen zoeken naar een manier om beter om te leren gaan met onzekerheid. Lees verder

LEGO time management

Het favoriete verjaardagscadeau van mijn zoon is LEGO.LEGO time management Hij kan eindeloos constructies bouwen en vooral ook weer slopen, om van de onderdelen weer nieuwe combinaties te verzinnen en niet-bestaande ruimtevaartuigen te maken.

Terwijl ik hem daarmee aan de slag zag, realiseerde ik me ineens dat voor LEGO dezelfde principes gelden als voor time management.

Hoeksteen

Time management heeft, net als LEGO, een belangrijke hoeksteen. De hoeksteen van time management is het beginsel “Doe het één keer”, een principe dat in een ander artikel verder wordt uitgelegd.

Maar wat heeft dat nu te maken met LEGO?

Lees verder

Gedoogde incompetentie

Als je gaat werken in een team, of er zelfs leiding aan gaat geven, is er een kans dat je in de volgende situatie belandt: Eén van de teamleden functioneert niet goed, iedereen weet dat, maar de betreffende persoon wordt er niet op aangesproken. In die situatie spreken we van “gedoogde incompetentie”.

Dit verschijnsel kom je nogal Gedoogde incompetentieeens tegen in familiebedrijven: Omdat een niet-functionerend teamlid familie is, wordt hij niet aangesproken op de professionele rol die hij tijdens zijn werk moet vervullen. Het gaat tenslotte om je familie, het is zo’n aardige gast, je wilt geen ruzies uitlokken, enzovoort enzovoort.

Hoe familieperikelen een organisatie kunnen domineren en zelfs ruïneren is op een prachtige manier beschreven in de roman A Dangerous Fortune van Ken Follett.

Ook in de gezondheidszorg zie je gedoogde incompetentie. Voor een deel komt dat doordat werkers in de gezondheidszorg sterk gericht zijn op het helpen van anderen. Een collega die dysfunctioneert, de kantjes er vanaf loopt, zich niet aan afspraken houdt of slecht communiceert, wordt gezien als iemand die gesteund en geholpen moet worden. Zelfs ten koste van andere teamleden. Lees verder

Perfectionisme en onmogelijke opdrachten

Eén van de zeven stappen om beter om te gaan met perfectionisme, is “Focus op wat kan”. Dat is natuurlijk iets heel anders dan “focus op wat niet kan”, op onmogelijke opdrachten. Toch komt dat laatste heel veel voor bij perfectionisme.

Onmogelijke opdrachten zijn een recept voor Focus op het onmogelijkemislukking, dus waarom zou je er dan aan beginnen? Dat is makkelijk gezegd, want in de praktijk merk ik dat veel perfectionisten hun eigen mislukking organiseren door zichzelf onmogelijke opdrachten te geven.

Vaak realiseren deze mensen zich helemaal niet dat de opdracht eigenlijk onmogelijk is. Misschien stel jij jezelf wel opdrachten die onmogelijk zijn. Daarom hierbij een opsomming van de meest voorkomende onmogelijke opdrachten. Lees verder

Het Pareto principe – de film

Onlangs hoorde ik de volgende opmerking: “Dit is zo simpel, mensen geloven vast niet dat het werkt.”

Die opmerking is ook van toepassing op het Pareto-principe. Het is bijzonder eenvoudig en op allerlei terreinen toepasbaar, maar mensen verliezen het vaak uit het oog.

Dat leek mij een goede reden om een animatie te maken over het Pareto-principe, zodat mensen binnen 3 minuten kunnen leren wat het principe eigenlijk inhoudt, waar het vandaan komt en hoe je het zelf kunt gebruiken om prettiger te dokteren door slimmer te organiseren.

Doe er dus je voordeel mee!

Ik kreeg van een aantal lezers de vraag hoe ik deze animatie had gemaakt. Hiervoor gebruik ik het programma Sparkol Videoscribe. Bij Sparkol kun je die software een week lang gratis testen zonder verplichtingen. Leuk om een presentatie een keer op een andere manier aan te pakken!

Navigatie

Home Time management › Het Pareto principe – de film