Wat is perfectionisme?

Als ik artsen, studenten geneeskunde of coassistenten vraag of er perfectionisten in de zaal zitten, gaan er altijd veel vingers omhoog. Vraag een arts tijdens een sollicitatiegesprek naar zijn zwakke punt en in meer dan de helft van de gevallen wordt perfectionisme genoemd. Tijd om eens stil te staan bij de vraag: Wat is perfectionisme?

Wat is perfectionisme? Een aantal sleutelbegrippen.Ik vraag me wel eens af of of dat een sociaal wenselijk antwoord is, want op het eerste gezicht lijkt perfectionisme en goede eigenschap voor een arts. Wie wil er niet een arts die de beste pati├źntenzorg voor ogen heeft? Een medisch onderzoeker die alleen tevreden is met de beste onderzoeksresultaten? Of een student die gaat voor de hoogste cijfers?

Om een belangrijk misverstand meteen maar uit de weg te ruimen: Perfectionisme gaat over iets anders dan het streven naar goed werk. Perfectionisme is een obsessie: het obsessieve verlangen om alles perfect te doen.

Perfectionisme is de voortdurende zoektocht in jezelf, niet naar het beste in jezelf, maar naar het slechtste. Naar datgene wat nog steeds niet goed genoeg is.

Perfectionisme wordt hinderlijk als het je belemmert om je werk effectief en plezierig te doen. Lees verder