LEGO time management

Het favoriete verjaardagscadeau van mijn zoon is LEGO.LEGO time management Hij kan eindeloos constructies bouwen en vooral ook weer slopen, om van de onderdelen weer nieuwe combinaties te verzinnen en niet-bestaande ruimtevaartuigen te maken.

Terwijl ik hem daarmee aan de slag zag, realiseerde ik me ineens dat voor LEGO dezelfde principes gelden als voor time management.

Hoeksteen

Time management heeft, net als LEGO, een belangrijke hoeksteen. De hoeksteen van time management is het beginsel “Doe het één keer”, een principe dat in een ander artikel verder wordt uitgelegd.

Maar wat heeft dat nu te maken met LEGO?

Lees verder

Gedoogde incompetentie

Als je gaat werken in een team, of er zelfs leiding aan gaat geven, is er een kans dat je in de volgende situatie belandt: Eén van de teamleden functioneert niet goed, iedereen weet dat, maar de betreffende persoon wordt er niet op aangesproken. In die situatie spreken we van “gedoogde incompetentie”.

Dit verschijnsel kom je nogal Gedoogde incompetentieeens tegen in familiebedrijven: Omdat een niet-functionerend teamlid familie is, wordt hij niet aangesproken op de professionele rol die hij tijdens zijn werk moet vervullen. Het gaat tenslotte om je familie, het is zo’n aardige gast, je wilt geen ruzies uitlokken, enzovoort enzovoort.

Hoe familieperikelen een organisatie kunnen domineren en zelfs ruïneren is op een prachtige manier beschreven in de roman A Dangerous Fortune van Ken Follett.

Ook in de gezondheidszorg zie je gedoogde incompetentie. Voor een deel komt dat doordat werkers in de gezondheidszorg sterk gericht zijn op het helpen van anderen. Een collega die dysfunctioneert, de kantjes er vanaf loopt, zich niet aan afspraken houdt of slecht communiceert, wordt gezien als iemand die gesteund en geholpen moet worden. Zelfs ten koste van andere teamleden. Lees verder

Perfectionisme en onmogelijke opdrachten

Eén van de zeven stappen om beter om te gaan met perfectionisme, is “Focus op wat kan”. Dat is natuurlijk iets heel anders dan “focus op wat niet kan”, op onmogelijke opdrachten. Toch komt dat laatste heel veel voor bij perfectionisme.

Onmogelijke opdrachten zijn een recept voor Focus op het onmogelijkemislukking, dus waarom zou je er dan aan beginnen? Dat is makkelijk gezegd, want in de praktijk merk ik dat veel perfectionisten hun eigen mislukking organiseren door zichzelf onmogelijke opdrachten te geven.

Vaak realiseren deze mensen zich helemaal niet dat de opdracht eigenlijk onmogelijk is. Misschien stel jij jezelf wel opdrachten die onmogelijk zijn. Daarom hierbij een opsomming van de meest voorkomende onmogelijke opdrachten. Lees verder

Het Pareto principe – de film

Onlangs hoorde ik de volgende opmerking: “Dit is zo simpel, mensen geloven vast niet dat het werkt.”

Die opmerking is ook van toepassing op het Pareto-principe. Het is bijzonder eenvoudig en op allerlei terreinen toepasbaar, maar mensen verliezen het vaak uit het oog.

Dat leek mij een goede reden om een animatie te maken over het Pareto-principe, zodat mensen binnen 3 minuten kunnen leren wat het principe eigenlijk inhoudt, waar het vandaan komt en hoe je het zelf kunt gebruiken om prettiger te dokteren door slimmer te organiseren.

Doe er dus je voordeel mee!

Ik kreeg van een aantal lezers de vraag hoe ik deze animatie had gemaakt. Hiervoor gebruik ik het programma Sparkol Videoscribe. Bij Sparkol kun je die software een week lang gratis testen zonder verplichtingen. Leuk om een presentatie een keer op een andere manier aan te pakken!

Navigatie

Home Time management › Het Pareto principe – de film

Perfectionisme en de pannenkoek-drogredenering

Een kenmerk van perfectionisme is het voortdurend streven naar perfectie, ook als die perfectie helemaal niet haalbaar is. Op deze manier geeft de perfectionist zichzelf eigenlijk een onmogelijke opdracht, die gedoemd is om te mislukken.

“Focus op wat kan” is daarom een van de zeven stappen om beter om te leren gaan met perfectionisme. Maar hoe kun je het perfectionistische denken doorbreken?

Pannenkoek-drogredenering

Als je ergens mee bezig bent en merkt dat je alleen tevreden kunt zijn met een perfect resultaat, denk dan eens aan de pannenkoek-drogredenering.

De pannenkoek-drogredenering houdt in dat je van jezelf verwacht dat je iets in één keer goed doet, terwijl je weet dat de meeste mensen niet eens in één keer een goede pannenkoek kunnen bakken.

Als je er even over nadenkt, is het alleen redelijk om van jezelf verwachten dat je iets in één keer perfect doet, als dat gemakkelijker is dan het bakken van een pannenkoek. Lees verder